Gegevensbeschermingsverklaring

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

(1) In het volgende informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke vlg. art. 4 lid 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO = AVG) is Uwe Helmerking, Corneliusstr.7, 80469 München, e-mailadres: info@gpsm.net (zie ons impressum).

(3) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, evt. uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. De in deze samenhang beschikbaar komende gegevens wissen wij, als de opslag niet meer nodig is, of we perken de verwerking in, als er wettelijke bewaarplichten bestaan.

(4) Als we voor afzonderlijke functies van ons aanbod teruggrijpen op gevolmachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail over de betreffende procedures informeren. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

 

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt ten aanzien van ons de volgende rechten in verband met de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of wissing,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op verzet tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) U hebt bovendien het recht, u bij een toezichthoudende instantie voor de gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beklagen.

 

§ 3 Verzameling persoonsgegevens bij bezoek van onze website

(1) Bij het louter informatorische gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons andere informatie doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn, om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke basis is art. 6 lid 1 z. 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • De steeds doorgegeven hoeveelheid gegevens
 • Website, waarvan de vraag afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de eerder genoemde gegevens, worden er bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bij de door u gebruikte browser ingedeeld worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie doorstroomt naar de plaats die de cookie instelt (hier door ons). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen aan uw computer doorgeven. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Inzet van cookies:

 1. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functiewijze in het volgende worden toegelicht:
  Transiente cookies (daartoe b)
  Persistente cookies (daartoe c)
 2. Transiente cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser sluit. Daartoe horen in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamd sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser bij de gemeenschappelijke sessie kunnen worden ingedeeld. Daardoor kan uw computer herkend worden, wanneer u op onze website terugkeert. De sessiecookies worden gewist, wanneer u zich afmeldt of de browser sluit.
 3. Persistente cookies worden automatisch na een vooraf opgegeven duur gewist. Deze kan per cookie verschillen. U kunt de cookies altijd in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.
 4. U kunt in overeenstemming met uw browserinstelling uw wensen configureren en bv. de aanname van Third-Party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 5. Wij gebruiken cookies, om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren, als u over een account bij ons beschikt. Anders moet u zich voor elk bezoek opnieuw aanmelden.
 6. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser gecreëerd, maar door uw Flash-plug-in. Verder gebruiken we HTML5 storage objects, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van uw gebruikte browser op en hebben geen automatische vervaldatum. Wanneer u geen verwerking van de Flash-cookies wenst, moet u een passende add-on installeren, bv. „Better Privacy“ voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen, als u in uw browser de privémodus gebruikt. Bovendien adviseren wij, regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te wissen.