Na de beoordeling van uw recyclingverplichtingen ontwikkelen we een concept voor u dat zowel transparant, in overeenstemming met de wet en kostenbewust is.

Wij ontlasten u van lopende bezigheden zoals de keuze van en communicatie met afvalverwijderingsbedrijven.

Wij bewaken voortdurend de kostenefficiëntie van uw afvalverwerkingsoplossing en controleren uw volledigheidsverklaring.

„Alleen doelgericht en vakkundig competent advies is efficiënt advies.“

Uwe Helmerking - GPSM München

UWE HELMERKING (bedrijfsleider)

Advies

De verpakkingswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, leidt voor alle aan de recycling van verpakkingen deelnemende marktdeelnemers tot deels aanzienlijk stijgende verplichtingen. In het bijzonder de invoering van de Zentrale Stelle Verpackungsregister (centrale plaats verpakkingsregister) die de uitvoerende macht van de landen door de overname van gekozen overheidsbestuurstaken ondersteunt, leidt tot de noodzaak, bestaande processen te evalueren.
Ofschoon de meeste materieelwettelijke definities van de verpakkingsverordening werden overgenomen, worden er door nieuwe hoogstpersoonlijke rechtsplichten en door de publicaties van de Zentrale Stelle Verpackungsregister ook bij enige ondernemingen twijfels opgeroepen, die met behulp van een doelgericht, kortdurend advies kunnen worden beantwoord.
Ook de wijzigingen van de ElektroG (elektrowet) en de BattG (batterijwet) zorgen vaak voor een behoefte aan advies. Daar komen wij in beeld.

GPSM München afvalverwerkingsoplossing - Advies
GPSM München afvalverwerkingsoplossing - Service

Service

De vervulling van de afvalrechtelijke plichten gebeurt in de praktijk door de meest uiteenlopende vakafdelingen in de onderneming. De opgave is voor de betreffende medewerker in veel gevallen nauwelijks uitgebreid op te lossen terwijl deze als ‘bijbaan’ in korte tijd moet worden afgehandeld. Aan de andere kant kan een foutieve omzetting van het afvalrecht ook tot aanzienlijke financiële risico’s leiden (bv. boetes, verhoogde vergoedingen voor deelname aan het duale systeem, extra controles door de Zentrale Stelle Verpackungsregister, etc.).
Ter vermijding van deze risico’s bieden we een lopende service aan, die de vakafdelingen ontlast of hun taken – voor zover toegestaan door de VerpackG (verpakkingswet) – volledig overneemt.
Daartoe behoren ook de aanbestedingen voor de keuze van een duaal systeem of van het terugnamesysteem voor oude elektrische apparaten of batterijen.

Controle

De verpakkingswet schrijft voor ondernemingen waarvoor de mate van verpakking bepaalde hoeveelheidsdrempels per kalenderjaar overschrijden, in §11 Verpakkingswet een controle van de in de loop van het jaar gegeven hoeveelheidsmeldingen voor. Daarvoor moeten de ondernemingen alle in de loop van het jaar gemelde hoeveelheden in een volledigheidsverklaring samenvatten en door een bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister geregistreerde controleur laten controleren en van een elektronische handtekening laten voorzien.
Deze gecontroleerde volledigheidsverklaringen voor het afgelopen kalenderjaar moeten op zijn laatst op 15 mei van een kalenderjaar bij de Zentrale Stelle Verpackungsregister worden gedeponeerd.
Wij doen deze controle graag voor u.

GPSM München afvalverwerkingsoplossing - Controle

Zo neemt u contact met ons op

Uwe Helmerking - GPSM München

UWE HELMERKING
(Bedrijfsleider)
helmerking@gpsm.net

+49 89 55 26 41 52
+49 171 933 81 73
+49 89 55 26 41 53