GPSM is een jaarrekeningcontrolemaatschappij die op de „klassieke“ werkterreinen actief is en zich in het bijzonder concentreert op adviezen, dienstverlening en controles in het kader van duurzaam stofstroommanagement.

Duurzaam werken en daarmee verantwoordelijkheid voor de komende generatie aanvaarden, wordt ondertussen van alle maatschappelijk relevante groepen verlangd. Want de globale opwarming, schaarste aan hulpbronnen, milieuvervuiling en demografische verandering vragen, dat we ons sterker bezighouden met het thema „sustainability“ (duurzaamheid). Verbruikers, kapitaalverstrekkers en andere belanghebbenden verlangen duurzaamheid in de productie en in de leveringsketen, zodat ook het economische succes er steeds meer vanaf hangt. Maar alleen degene die de verwachtingen en eisen van de verschillende belangengroepen vroegtijdig herkent, kan hier in de ondernemingsstrategie ook rekening mee houden en ze in de zakelijke processen laten binnenvloeien.

Compliance omvat de naleving en bewaking van wetten, richtlijnen, interne normen en vrijwillige codes binnen een onderneming. Thema’s als productaansprakelijkheid, kapitaalmarktrecht, gegevensbescherming, milieuwetten en wetten op het gebied van buitenlandse economische betrekkingen of het mededingingsrecht zijn belangrijke niet-financiële prestatieterreinen voor het succes van de onderneming – een intelligent en veilig beheer van deze thema’s wordt tegenwoordig van alle ondernemingen geëist.

Duurzaamheid is tot nu toe niet eenduidig gedefinieerd, de optimalisatie van stofstromen, in de zin van een verhoging van het hergebruikaandeel van waardevolle stoffen die voor verscheidene op elkaar volgende productlevenscycli nuttig gemaakt worden, is echter zeker een themagebied dat onder het overkoepelende begrip „duurzaamheid“ moet worden gerangschikt.

Ook in het duurzaamheidsbeheer zijn processen en controles onmisbaar. Wij helpen u relevante risico’s te identificeren, concrete controledoelen te formuleren en de controles te implementeren (het zg. interne controlesysteem). Aanwezige controlesystemen controleren wij op geschiktheid en werkzaamheid van de relevante interne controles.

Op het terrein van het afvalrecht zijn we actueel geïnformeerd over de doorontwikkeling van het recht, de veranderingen die worden uitgevoerd door de Zentrale Stelle Verpackungsregister, stiftung elektro-altgeräte register, de Bondslanden en het marktgebeuren, en kunnen we u op deze basis daarbij ondersteunen om de doelen compliance, strategie en rendabiliteit simultaan te bereiken.

Zo neemt u contact met ons op

Uwe Helmerking - GPSM München

UWE HELMERKING
(Bedrijfsleider)
helmerking@gpsm.net

+49 89 55 26 41 52
+49 171 933 81 73
+49 89 55 26 41 53