Ons prestatieaanbod voor uw recycling van verpakkingen

Na de beoordeling van uw recyclingverplichtingen ontwikkelen we een concept voor u dat zowel transparant, in overeenstemming met de wet en kostenbewust is.

Wij ontlasten u van lopende bezigheden zoals de keuze van en communicatie met afvalverwijderingsbedrijven.

Wij bewaken voortdurend de kostenefficiëntie van uw afvalverwerkingsoplossing en controleren uw volledigheidsverklaring.

Afvalrecht voortdurend in verandering

De afvalrechtelijke regelingen zijn door talrijke wijzigingen in de afgelopen jaren onoverzichtelijk geworden voor fabrikanten en verkopers van allerlei producten. Op 24 oktober 2015 werden rechtsvoorschriften voor de wijziging van de wet op elektrische en elektronische apparatuur rechtsgeldig, die op 15 augustus 2018 in werking traden. Op 21 april 2017 werd de nieuwe bedrijfsafvalverordening en op 12 juli 2017 de verpakkingswet in het Bundesgesetzblatt (Staatsblad) afgekondigd.
Beide verordeningen treden op 1 januari 2019 volledig in werking. Alle wijzigingen maken de controle van de afvalverwerkingsoplossingen tot nu toe nodig en vereisen voor de omzetting deels nieuwe interne en externe processen – wij begeleiden u graag!

Naar de verpakkingswet

Zo neemt u contact met ons op

Uwe Helmerking - GPSM München

UWE HELMERKING
(Bedrijfsleider)
helmerking@gpsm.net

+49 89 55 26 41 52
+49 171 933 81 73
+49 89 55 26 41 53