De Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) heeft begin januari 2019 voor het eerst de controlerichtlijnen (§26 lid 1 z.2 nr.28 VerpackG) voor de controleurs van volledigheidsverklaringen (§11 lid 1 z.2 VerpackG) gepubliceerd.

De controlerichtlijnen dienen ter verzekering van de kwaliteit en uniformiteit van de controles. Zo worden bijvoorbeeld de afzonderlijke controlegebieden gedetailleerd beschreven en voor alle controleurs voor plaatscontroles verplichtend. Ook worden de laagste opgaven in het controlerapport, dat naast de volledigheidsverklaring uiterlijk 15 mei van een jaar elektronisch bij de ZSVR (Register LUCID) dient te worden gedeponeerd, in de controlerichtlijn nader verklaard. De controleaanwijzing IDW PH 9.950.3 wordt door de controlerichtlijnen vervangen.

Belastingadviseurs en accountants zijn in dit opzicht aan een dubbel toezicht onderworpen, omdat de Bundessteuerberaterkammer (Bondsbelastingsadviseurskamer) (Steuerberatungsgesetz = Belastingadviseurswet) en de Wirtschaftsprüferkammer (Accountantskamer) (Wirtschaftsprüferordnung = Accountantsverordening) voor het beroepsmatig toezicht op hun Kammerleden al bijzonder competent zijn. De wettelijke regelingen zijn echter niet op elkaar afgestemd.