De Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) heeft per meteen het tweede deel van het verpakkingsregister LUCID vrijgegeven: het gegevensmeldhulpmiddel voor fabrikanten / handelaren. In de eerste stap kunnen de geplande verpakkingshoeveelheden voor het jaar 2019 worden ingevoerd. Daarmee wordt gezorgd voor een uniforme gegevensbasis voor de verkochte verpakkingen en de te benutten verpakkingen van de duale systemen. De Zentrale Stelle kan gegevens afstemmen en daarmee zowel herkennen of de fabrikanten / handelaars hun plichten nakomen en tevens de correcte betrokken hoeveelheden voor de recyclingaandelen berekenen.

Tegelijkertijd heeft de ZSVR het zogenaamde Prüferregister (Controleursregister) vrijgegeven. Hierin moeten controleurs zoals accountants, belastingadviseurs, beëdigde deskundigen (§36 GewO) en milieudeskundigen (DAU GmbH) zich registreren, wanneer ze vanaf 1 januari 2019 in het kader van de VerpackG werkzaam willen zijn.