Serviceverpakkingen zijn verpakkingen die de verkoper op de plaats van afgifte met de goederen vult (bv. draagtassen, wegwerpschalen voor salades, papieren zakjes voor frites). Hier kan de laatste verkoper (§3 lid 13 VerpackG) verlangen, dat de systeemdeelname door de voorverkoopfase wordt aanvaard (§7 lid 2 VerpackG). Hiermee overeenstemmend gaan ook alle andere plichten (bv. registratie vlg. §9 VerpackG) en eventueel de afgifte van een volledigheidsverklaring volgens §11 VerpackG over op de voorverkoper. De aan de eindgebruiker leverende laatste verkoper heeft wat dit betreft dan geen verdere plichten uit de verpakkingswet (§7 lid 2 laatste zin VerpackG) meer.

Als de laatste verkoper echter andere verpakkingen als serviceverpakkingen de eerste keer in omloop brengt, waarvoor de voorverkoper de verpakkingsrechtelijke plichten al heeft aanvaard, dan gelden deze uitzondering van de registratieplicht en alle verdere verpakkingsrechtelijke plichten niet.