Op 21 september 2018 eindigde de termijn, waarbinnen de deelnemende kringen hun mening konden geven over de catalogus van de deelnameplichtige verpakkingen die de Zentrale Stelle Verpackungsregister („ZSVR“) in ontwerp gepubliceerd heeft. Deelnemende kringen zijn in het bijzonder fabrikanten van systeemdeelnameplichtige verpakkingen („eerste in het verkeerbrengers“), verkopers van systeemdeelnameplichtige verpakkingen, systemen (§ 3 lid 16 VerpackG), verkopers van brancheoplossingen en controleurs van volledigheidsverklaringen en systeemcontroleurs. Van de mogelijkheid tot stellingname werd intensief gebruik gemaakt. De catalogus moet in de herfst op de website van de ZSVR gepubliceerd worden.

De catalogus is voor de deelnemende kringen niet rechtsverbindend. Alleen op aanvraag (volgens §26 lid 1 z.2 nr.23 VerpackG) kan de Zentrale Stelle door ambtelijke beschikking per afzonderlijke verpakking en per aanvrager de systeemdeelnameplicht van verpakkingen vaststellen. Deze ambtelijke beschikkingen kunnen door de administratieve rechtbanken in de aanklachtprocedure worden gecontroleerd.